Dodatki na bloga
czwartek, 22 maja 2008
WITAMY Państwa na stronie naszego przedszkola

 

 

 

 

 


NASZE LOGO                      


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 


Starając się zrozumieć przeżycia dziecka na trudnej drodze zdobywania wiedzy,zapewniamy mu najwartościowsze wsparcie, jakie można mu ofiarować na wstępie do dojrzewania.

Jesteśmy po to, aby:
> stwarzać warunki i klimat do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdolności , zainteresowań wychowanków;
> stymulować zdolności twórcze dzieci w zakresie: aktywności muzycznej, plastycznej, teatralnej, umysłowej, ruchowej;
> kształtować postawę twórczą i otwartą;
> traktować każde dziecko indywidualnie i podmiotowo;
> sprawiać, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe;
> dobrze przygotować absolwentów przedszkola
do podjęcia nauki w szkole;
> wzmacniać więzi z rodzina i wspomagać rodziców w wychowywaniu ich dzieci.

 

 

dobro dziecka jest naszym dobrem

> kultywujemy tradycje narodowe i regionalne ;
> wzmacniając wiarę dziecka w siebie uczymy je radzić sobie z trudnościami i samodzielnie rozwiązywać problemy ;
> pracujemy z dziećmi w oparciu o wartości, takie jak: mądrość, szacunek dla innych, umiłowanie ojczyzny

> rodzice współorganizują życie przedszkola ;
> respektujemy akceptowany przez rodziców system wartości ;
> pokazujemy dzieciom jak żyć bezpiecznie ;
> kreujemy postawy twórcze;
> dbamy o indywidualne możliwości dziecka i stymulujemy jego rozwój przygotowujemy wychowanków do życia w społeczeństwie i odnalezienia w nim swojego miejsca i roli do spełnienia .

 

 MODEL ABSOLWENTA :

 

ABSOLWENT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE

 

jest:

 

otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi

wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości

odpowiednio przygotowany do obowiązku szkolnego

odpowiedzialny za swoje zachowanie

aktywny, dociekliwy i kreatywny

 

zna:

swoje miejsce w świecie - jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku

symbole narodowe i szanuje je

prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka

swoje zalety i mocne strony

 

umie:

akceptować siebie i innych

komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

obcować ze sztuką - teatrem, muzyką, plastyką

dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska,

okazywać pomoc 

21:01, przedszkole_rogow , Przedszkole
Link Komentarze (1) »